Curl and Care er blevet til Nordic Cut!

I forbindelse med at jeg er startet op igen, bare på ny adresse, skiftede jeg også navn til Nordic Cut.

Vi lukkede jo forretningen i Stege da jeg gik på barsel, men i fremtiden vil i finde Nordic Cut på Dunhammervej i Damsholte.

Jeg har åbent efter aftale og kan kontaktes på 26702941.

Jeg ser frem til at se faste såvel som nye kunder i mine nye omgivelser.

De bedste hilsner

Cille

Persondataloven

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDEN

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelæse med opfyldelse af aftale hos Nordic Cut CVR 34097739

Som følge af din aftale med salonen accepterer du denne privatspolitik.

Oversigt:

 1. Generelt
 2. Personoplysninger
 3. Hvad er personoplysninger ?
 4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger ?
 5. Hvad bruger vi personoplysninger til ?
 6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger ?
 7. Retten til adgang til dine personoplysninger
 8. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
 9. Retten til sletning af dine personoplysninger
 10. Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger ?
 11. Kontakt

1 . Generelt

Gennem din aftale med salonen indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjerer er udarbejdet ud fra EU s Databeskyttelsesforening, som får virkning i Danmark fra

25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i

databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov  (samlet “gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles,

hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål

eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2 . Personoplysninger

3 . Hvad er personoplysninger ?

Salonen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er primært oplysninger

som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. De personoplysninger, som vi indsamler,

bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt hos os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system

og / eller i et fysisk register.

4 . Hvor længe opbevarer vi personoplysninger ?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og behandlinger.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne

arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen. Ved ophør som kunde i salonen

vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen

med dig f.eks er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderår, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare

oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at

opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

5 . Hvad bruger vi oplysninger til ?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig

kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med salonen.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart . Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis

behandlingen er nødvendig for, at salonen (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig

går  forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af

personoplysninger.

6 . Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos salonen ret til at få salonens bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i

givet fald adgang til personoplysningerne. Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv,

som du har afgivet til salonen. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

7. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen uden unødig forsinkelse.

8 . Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen uden unødig forsinkelse, hvis salonen

ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger. Bemærk venligst, at såfremt salonen

i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevareoplysninger, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger

slettes.

9 . Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige

oplysninger, du afgiver, i salonens IT-system eller fysisk i aflåst skab.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres

forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

10 . Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændre retningslinjer,

rettes datoen for “sidste opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

11 . Kontakt

Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, som er registreret om dig hos salonen, skal du rette henvendelse til

Cecilie Levinsen på E-mail nordiccutdk@gmail.com

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt

i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over salonens behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28 ,5

1300 København K

Telefon : 33193200

E-mail dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Nodic Cut

Senest revideret 08-05 / 2018

Næste revision 08-05 / 2019